HR PRES KONFERENCIJA UČITELJI I NASTAVNICI BUDUĆNOSTI

Hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije

Govornici na konferenciji

UČITELJI I NASTAVNICI BUDUĆNOSTI

Mariya Gabriel

Gđa Mariya Gabriel povjerenica je EU-a za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade. U njezinoj su nadležnosti važni programi EU-a kao što su Obzor Europa, Erasmus+, Europske snage solidarnosti i Kreativna Europa. Obnašala je dužnost povjerenice Europske komisije za digitalnu ekonomiju i društvo od 2017. do 2019. godine. Pod njezinim vodstvom, Jedinstveno digitalno tržište postalo je stvarnost. Zaslužna je za uspostavu prvog paneuropskog programa Digitalna Europa.

Izabrana je za zastupnicu Europskog parlamenta 2009., 2014. i 2019. godine.

Gđa Gabriel je potpredsjednica Europske pučke stranke, a od 2012. godine potpredsjednica je Žena Europske pučke stranke.

Jedna je od 50 najutjecajnijih žena u Europi u području kibernetičke sigurnosti. Dobitnica je mnoštva nagrada kao što su nagrada “Utjecajne žene u 2018.” u kategoriji “Politički talent”, najprestižnija talijanska nagrada “Zlatna jabuka” za najviša postignuća žena i medalja Beaumarchais za doprinos zaštiti interesa europskih umjetnika. Počasni odbor SAD-a u sklopu Sastanka na vrhu poslovnih žena Srednje Europe joj je 2019. godine dodijelio nagradu  za niz inicijativa za promicanje većeg sudjelovanja žena u digitalnom sektoru te priznavanja njihove uloge u razvoju digitalnog društva i ekonomije.

Gđa Gabriel je završila diplomski studij komparativne politike i međunarodnih odnosa na Institutu za političke studije u Bordeauxu. Radila je kao privremeni asistent u nastavi i istraživanju na Institutu za političke studije u Bordeauxu od 2004. do 2008. godine. Predavala je pretežno o procesu donošenja odluka na razini Europske unije, političkoj sociologiji i međunarodnim odnosima.

prof.dr.sc. Blaženka Divjak

Prof. dr. Blaženka Divjak hrvatska je ministrica znanosti i obrazovanja imenovana u srpnju 2017. Doktorirala je matematiku na Sveučilištu u Zagrebu, a redovita je profesorica s radnim vremenom (od 2015.) na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Obavljala je dužnost prorektora za studente i studijske programe na Sveučilištu u Zagrebu (2010.-2014.), a dvaput je izabrana za prodekana za znanstveni rad i međunarodnu suradnju u razdoblju 1999. – 2003. te 2007. – 2010. na Fakultetu organizacije i informatike. U svojim dosadašnjim dužnostima bila je koordinatorica i istraživačica u različitim nacionalnim i međunarodnim projektima i mrežama (uključujući FP7, Tempus i Erasmus, IPA, Eureka, mreže EUROLEARN, Europsku znanstvenu fondaciju). Njeno područje profesionalnog interesa i stručnosti uključuje e-učenje, procjenu ishoda učenja, kvalitetnu kulturu u visokom obrazovanju, strateško odlučivanje u visokom obrazovanju, popularizaciju znanosti, bolonjski proces, socijalnu dimenziju visokog obrazovanja itd. Prije obnašanja dužnosti ministrice, ministrica Divjak bila je predsjednica i članica različitih sveučilišnih, nacionalnih međunarodnih odbora i vijeća u području obrazovanja i znanosti. Autorica je 8 knjiga i više od 80 znanstvenih i stručnih radova iz područja matematike, matematičkog obrazovanja, upravljanja projektima, reformi visokog obrazovanja, ishoda učenja, e-učenja i komunikacije u znanosti.

Andreas Schleicher

Andreas Schleicher je direktor za obrazovanje i vještine Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Pokrenuo je Program za međunarodnu procjenu postignuća učenika (PISA) i nadzire njegovu provedbu, kao i druge međunarodne instrumente kojima je stvorena globalna platforma za donositelje politika, znanstvenike i edukatore različitih nacionalnosti i kultura radi uvođenja inovativnih rješenja i promjena u obrazovne politike i prakse.

Prije nego što se pridružio OECD-u, bio je direktor za analizu Međunarodnog udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA). Studirao je fiziku u Njemačkoj te diplomirao matematiku i statistiku u Australiji.

Više od 20 godina radio je s ministrima i vodećim stručnjacima u području obrazovanja diljem svijeta na unaprjeđenju kvalitete i jačanju pravednosti u obrazovanju. Bivši ministar obrazovanja SAD-a Arne Duncan izjavio je da Schleicher “razumije globalna pitanja i izazove pojednako dobro ili bolje od bilo koje druge osobe koju poznajem te mi govori istinu” (The Atlantic, srpanj 2011.). Bivši ministar obrazovanja Ujedinjenog Kraljevstva Michael Gove Schleichera je nazvao “najvažnijom osobom u engleskom obrazovnom sustavu” – iako je Nijemac te živi u Francuskoj.

Dobitnik je mnoštva priznanja i nagrada uključujući nagradu “Theodor Heuss” koja se dodjeljuje u ime prvog predsjednika Savezne Republike Njemačke za “izniman demokratski angažman”. Sveučilište u Heidelbergu mu je dodijelilo titulu honorary Professorship.

Pasi Sahlberg

G. Pasi Sahlberg je finski edukator i pisac, a radio je kao nastavnik u školi, edukator učitelja, znanstvenik i savjetnik za politiku u Finskoj. Proučavao je obrazovne sustave, analizirao obrazovne politike te predlagao obrazovne reforme u svijetu. Pisao je i predavao na temu poučavanja i učenja u školi, rada nastavnika i obrazovanja nastavnika, promjena u obrazovanju, međunarodnog obrazovanja te budućnosti škola. Njegova knjiga “Finske lekcije 2.0: što svijet može naučiti iz obrazovnih promjena u Finskoj” 2013. godine je dobila nagradu Grawemeyer za ideju koja ima potencijal uvesti promjene u svijetu. Dobitnik je finske Nagrade za obrazovanje 2012. godine, škotske Nagrade Robert Owen 2014. godine, Nagrade Lego 2016. godine te stipendije Bellagio Resident Fellowship Zaklade Rockefeller 2017. godine. Bivši je viši specijalist za obrazovanje pri Svjetskoj banci, vodeći je stručnjak za obrazovanje pri Europskoj zakladi za osposobljavanje, ravnatelj uprave u finskom Ministarstvu obrazovanja te gostujući profesor na Sveučilištu Harvard. Na čelu je Odbora za obrazovanje Zaklada Otvoreno društvo te je član Upravnog odbora Sveučilišta Oulu i Međunarodnog vijeća savjetnika za obrazovanje (ICEA) škotske vlade. Profesor je obrazovnih politika na Institutu za obrazovanje Gonski, Sveučilište Novi južni Wales u Sydneyju, Australija. Autor je knjiga “Teška pitanja o globalnim promjenama u obrazovanju”, “Osnaženi edukatori u Finskoj” te “FinnishED Leadership: četiri velike, povoljne ideje o transformaciji obrazovanja”.

Jean-Michel Blanquer

Jean-Michel Blanquer francuski je ministar nacionalnog obrazovanja i mladih od svibnja 2017. godine. Od 2013. do 2017. godine obnašao je dužnost ravnatelja Poslovne škole ESSEC. Prije toga je obnašao dužnost ravnatelja uprave za škole pri francuskom Ministarstvu nacionalnog obrazovanja, nekoliko odgovornih funkcija u francuskom obrazovnom sustavu te dužnost rektora obrazovnih ustanova u Guyani i Créteilu.
Završio je diplomski studij politologije na Pariškom institutu političkih znanosti (Sciences Po) te je stekao doktorat iz područja prava na Sveučilištu Panthéon-Assas. U velikoj je mjeri bio uključen u odnose s Latinskom Amerikom, prije svega u svojstvu predsjednika Instituta za Amerike te direktora Instituta za latinoameričke studije na Sveučilištu Nova Sorbonna.

Anne Ekström

Anna Ekström švedska je ministrica obrazovanja od siječnja 2019. godine. Područja njezine nadležnosti uključuju predškolski odgoj i obrazovanje, centre za izvanškolske aktivnosti, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, obrazovanje odraslih, liberalno obrazovanje odraslih te UNESCO. Prije toga obnašala je dužnost ministrice za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih (2016.-2019.). Također je bila ravnateljica uprave Nacionalne agencije za obrazovanje (2011.-2016.) te predsjedateljica Švedske konfederacije profesionalnih udruženja (2001.-2011.). Dodijeljen joj je počasni naslov chevaliera Francuske legije časti (la Légion d’honneur) za doprinos na međunarodnoj razini. Prethodno je obnašala dužnost državne tajnice u Ministarstvu poduzetništva, energije i komunikacija (1999.-2001.) te u Ministarstvu zapošljavanja (1998.-1999.). Diplomirala je pravo na Sveučilištu Stockholm.

Václav Velčovský

Václav Velčovský je završio diplomski studij češkog jezika, književnosti i povijesti na Karlovom sveučilištu u Pragu, slavenske studije na Sveučilištu Leipzig te doktorski studij pedagogije na Karlovom sveučilištu u Pragu. Trenutno je u postupku habilitacije (ress. ass. prof.) iz povijesti na Sveučilištu J. E. Purkyně u gradu Ústí nad Labem. Autor je četiri monografije i više desetaka znanstvenih članaka o povijesti češko-njemačkih odnosa, jezičnoj politici i pedagogiji. Uz akademsku karijeru aktivan je i u državnoj službi. Radio je u Ministarstvu unutarnjih poslova, Uredu Vlade Češke Republike, a od 2015. godine radi u Ministarstvu obrazovanja, mladih i sporta. Kao zamjenik ministra nadležan je za europske poslove i europske strukturne i investicijske fondove. Tečno govori engleski i njemački jezik.

Themis Christophidou

Themis Christophidou je glavna direktorica za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije.

Po struci je inženjer građevinarstva s ukupno 34 godine radnog iskustva u upravljanju u privatnom i javnom sektoru.

Nakon 15 godina rada u privatnom sektoru, 2001. godine počela je raditi u Europskoj komisiji. Obnašala je nekoliko različitih funkcija u Glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku, a potom je radila za četiri različita povjerenika uključujući Danutu Huebner, prvu povjerenicu iz Poljske.

Od 2011. do 2018. godine obnašala je dužnost šefice kabineta Marie Damanaki, povjerenice za pomorstvo i ribarstvo te Christosa Stylianidesa, povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama.

U ožujku 2018. godine imenovana je glavnom direktoricom za obrazovanje, mlade, sport i kulturu.

Themis Christophidou je alumna Građevinskog fakulteta Politehničkog sveučilišta Metsovio u Ateni, a specijalizirala se u području prometne infrastrukture i urbanog prometa. Rođena je u Famagusti u Cipru te govori grčki, francuski i engleski jezik.

Lidija Kralj

Gđa Lidija Kralj je pomoćnica ministrice (ravnateljica uprave) Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Voditeljica je cjelovite kurikularne reforme “Škola za život” koja obuhvaća opće obrazovanje te nekoliko projekata reforme u obrazovanju financiranih sredstvima EU-a.
Gđa Kralj bila je članica stručnih radnih skupina za izradu nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, međupredmetne teme uporabe ICT-a te za predmet informatike. Profesorica je matematike i informatike s 26 godina radnog iskustva u nastavi, autorica je udžbenika iz matematike i informatike te digitalnih obrazovnih sadržaja. Bila je ambasadorica eTwinninga i voditeljica projekta u sklopu nacionalnih kampanja za bolji Internet i bolju sigurnost na Internetu za učenike i mlade.

Ana Tecilazić Goršić

Ana Tecilazić Goršić je načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Područja njezine stručnosti obuhvaćaju javne politike visokog obrazovanja, cjeloživotno učenje, zapošljivost osoba s kvalifikacijom, osiguravanje kvalitete, priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija, programsko financiranje sustava visokog obrazovanja, kvalifikacijski okviri, vrednovanje prethodnog učenja, uključujući neformalno i informalno učenje, europski poslovi i internacionalizacija visokog obrazovanja. Sudjeluje u razvoju strategija, javnih politika, zakonodavstva i razvojnih projekata u navedenim područjima.

Predstavnica je Republike Hrvatske u brojnim tijelima, skupinama i mrežama na europskoj razini, kao što je  Radna skupina Europske komisije za visoko obrazovanje, Skupina za praćenje provedbe Bolonjskoga procesa (BFUG) te Koordinacijska radna skupina za provedbu Bolonjskog procesa u Europskom prostoru visokog obrazovanja (BICG). Nadalje, aktivno sudjeluje u radu različitih tijela i skupina na nacionalnoj razini: članica je Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja i  Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao koordinatorica nacionalnih sektorskih vijeća. Vodila je proces izrade Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a osobito je bila nadležna za daljnji razvoj institucionalnog okvira i zakonodavstva vezano za HKO i relevantne politike, poput priznavanja i osiguravanja kvalitete.

Päivi Nilivaara

Päivi Nilivaara je finska konzultantica za obrazovanje specijalizirana za razvoj kurikuluma, pedagogiju i stručno usavršavanje učitelja i nastavnika. Zaslužna je za podršku kurikularnoj reformi u Finskoj na nacionalnoj i lokalnoj razini te je vodila nekoliko stotina programa stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika na nacionalnoj razini. Međunarodno je priznata stručnjakinja u području razvoja kurikuluma te nastupa kao glavni govornik. Podupirala je kurikularne reforme te je vodila programe stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika, između ostalog u Hrvatskoj, južnoj Africi i Afganistanu. Ima široko iskustvo kao nastavnica i ravnateljica u osnovnoškolskom obrazovanju te kao konzultantica za obrazovanje u privatnom i javnom sektoru. Završila je diplomski studij obrazovanja na Sveučilištu Tampere, a stekla je i uvjerenje iz područja rukovođenja u obrazovanju te uvjerenje za obavljanje stručnog nadzora i vođenje stručnog usavršavanja. Uz vođenje vlastite konzultantske tvrtke za obrazovanje Innoline Oy, radi i kao znanstvenica u Istraživačkoj skupini za obrazovanje, vrednovanje i učenje REAL na Sveučilištu Tampere. Područje njezinog istraživanja su prvenstveno transverzalne kompetencije, osobito učiti kako učiti i vještine razmišljanja, kao i učenje budućnosti te razvoj kurikuluma, što su ujedno bile teme njezinog doktorskog istraživanja pod nazivom “Koliko vrijedi učenje u 2040.?”

Hannah Grainger – Clemson

Dr. Hannah Grainger Clemson radi u Europskoj komisiji kao službenica za područje školske politike te je koordinatorica Radne skupine za škole u sklopu Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020). Nakon nastavničke karijere i rada kao mentorica  nastavnicima pripravnicima, prije nego što je počela raditi u području razvoja politika, radila je kao znanstvenica u visokom obrazovanju u području obrazovanja i obrazovanja nastavnika.

Njezin najnoviji rad na temu „Podrška karijeri nastavnika i ravnatelja škola“ može se vidjeti u ovom vodiču kroz politike i na sljedećem videu.

Irene Psifidou

Irene Psifidou je stekla doktorat iz područja komparativnog obrazovanja, a trenutno radi kao stručnjakinja u Odjelu za učenje i zapošljivost Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop). Bavi se primjenom rezultata i načela istraživanja u razvoju europskih politika u obrazovanju i osposobljavanju temeljenih na dokazima. Trenutno je voditeljica projekata u vezi profesionalnog razvoja nastavnika i predavača u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te rješavanja problema ranog napuštanja obrazovanja. Koordinatorica je virtualne zajednice ambasadora Cedefop-a. Zaslužna je za izradu Programskog alata strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za rješavanje problema ranog napuštanja obrazovanja Cedefop-a.

Bila je uključena u izradu i upravljanje značajnim europskim projektima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te je autorica važnih radova iz područja znanosti i politika objavljenih u recenziranim časopisima i knjigama koje se bave suvremenim politikama poput: inovativnih pedagogija usmjerenih na učenika/polaznika; reforme kurikuluma i vrednovanja; ishoda učenja; ključnih kompetencija; uključivog obrazovanja i osposobljavanja; stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika. Predstavljala je Cedefop kao glavni govornik na međunarodnim događanjima visoke razine u Europi, SAD-u i Kanadi.

Stekla je bogato iskustvo radeći u području donošenja politika na europskoj (Cedefop) i svjetskoj razini (Svjetska banka, Washington D.C.).

Jari Erkki Antero Laukia

Jari Erkki Antero Laukia je direktor Fakulteta za obrazovanje nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Sveučilišta primijenjenih znanosti Haaga-Helia u Helsinkiju. Doktorirao je na temu povijesti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Finskoj. Objavio je nekoliko publikacija o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te stručnom usavršavanju nastavnika. Član je uredničkog odbora Časopisa za stručno usavršavanje i strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Ima dugogodišnje i raznoliko iskustvo u nastavi u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te na sveučilištu primijenjenih znanosti. Obnašao je funkciju ravnatelja strukovne škole. Bio je član nekoliko odbora i radnih skupina Ministarstva obrazovanja i kulture u Finskoj, kao što je odbor za pripremu elemenata kvalifikacije nastavnika. Tijekom nekoliko posljednjih godina radio je na jačanju ugleda obrazovanja nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, razvoju obrazovanja nastavnika u području digitalizacije te na organizaciji istraživačkih aktivnosti u području pedagoškog obrazovanja za nastavnike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Fakultet za obrazovanje nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Haaga-Helia institucija je za obrazovanje nastavnika, nastavnika za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama  te ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika za rad u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a organizira i stručno usavršavanje nastavnika. Bavi se i obrazovanjem nastavnika u inozemstvu, osobito u južnoj Africi i Latinskoj Americi.

Eleonora Schmid

Nakon stjecanja diplome na Sveučilištu u Beču, Eleonora Schmid je radila kao nastavnica u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Nakon što je godinu dana provela u Ujedinjenom Kraljevstvu u sklopu programa razmjene nastavnika, 1989. godine je počela raditi u austrijskom Ministarstvu obrazovanja te je istovremeno nastavila honorarno raditi u nastavi. U Ministarstvu je radila u području stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te međunarodne suradnje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (uključujući Vijeće Europe, OECD, UNEVOC, Cedefop i ETF). Od 2000. do 2004. godine radila je kao upućena nacionalna stručnjakinja u Cedefop-u izvještavajući o sustavima i razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Nakon rada u austrijskom Ministarstvu obrazovanja od godine dana u području europskih politika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, ponovno je počela raditi za Cedefop. Nekoliko je godina, zajedno sa svojim timom, bila nadležna za izvještavanje o sustavima i politikama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, osobito o ostvarenom napretku kada je riječ o zajedničkim prioritetima država članica. Trenutno radi u Odjelu za komunikacije te pomaže zamjeniku ravnatelja vezano za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Susan Flocken

Susan Flocken je preuzela funkciju europske direktorice Europskog sindikalnog odbora za obrazovanje (ETUCE) 2017. godine, a za Odbor radi od 2009. godine u Bruxellesu. Uključena je u razvoj i zagovaranje politike ETUCE-a u nizu područja kao što su jednakost i ravnopravnost, sigurnost i zdravlje na radu, digitalizacija, obrazovanje i osposobljavanje za razdoblje nakon 2020., Europski stup socijalnih prava, socijalna inkluzija i demokratsko građanstvo, gospodarsko upravljanje, promicanje socijalnog dijaloga te radni uvjeti učitelja i nastavnika. Aktivno zagovara politiku ETUCE-a prema predstavnicima vlasti, Europskoj komisiji, Vijeću Europe i drugim međunarodnim institucijama. Podupire provedbu Rezolucija i Radnog programa usvojenih na konferenciji Europskog sindikalnog odbora za obrazovanje u prosincu 2016. godine.

ETUCE predstavlja 132 sindikata obrazovanja odnosno ukupno 11 milijuna učitelja i nastavnika i drugih zaposlenika u obrazovanju na svim razinama obrazovanja iz ukupno 50 europskih zemalja. ETUCE je socijalni partner u obrazovanju na europskoj razini, kao i europska federacija sindikata obrazovanja  u sklopu Europske konfederacije sindikata, a sada predstavlja i europsku regiju Pan-europske strukture međunarodnog obrazovanja (EI), globalne federacije sindikata obrazovanja.

Promicanjem učiteljske profesije ETUCE se zalaže za prava učitelja i nastavnika, sindikate obrazovanja i ljudska prava utemeljena na smislenom socijalnom dijalogu te zagovara financiranje obrazovanja javnim sredstvima i pristup kvalitetnom obrazovanju za sve.

Ann Vanden Bulcke

Ann Vanden Bulcke je počela raditi u Glavnoj upravi za obrazovanje i kulturu Europske komisije u listopadu 2006. godine kao službenica zadužena za program Comenius te kasnije za program Grundtvig.

Od 2014. godine radi u Odjelu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih  Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje. Područje njezinog rada uključuje Radnu skupinu za učitelje, nastavnike i predavače uključene u učenje kroz rad i za praćenje studije o učiteljima, nastavnicima i predavačima uključenima u učenje kroz rad – mapiranje najboljih praksi, u sklopu Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020). Nedavno je postala nadležna za pitanja komunikacije vezano za Europski savez za naukovanje, godišnju nagradu “Izvrsnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju”, pitanja vezano za mlade, rano napuštanje obrazovanja i migracije.

Po struci je profesorica francuskog jezika.

Nino Buić

Nino Buić je diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ima više od 14 godina širokog iskustva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Trenutno je na funkciji pomoćnika ravnatelja za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj. Tijekom svoje karijere stekao je iskustvo u području reforme i modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama, organizacije suradnje između socijalnih partnera i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, povezivanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s tržištem rada, kvalifikacija i razvoja nacionalnog kvalifikacijskog okvira te osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ima iskustvo u praćenju  europskih politika i alata u području obrazovanja i osposobljavanja (Strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020), EQF, ECVET, EQAVET i drugo). Bio je voditelj raznih projekata u Hrvatskoj financiranih sredstvima Europske unije i drugim sredstvima. Predstavlja Hrvatsku u raznim tijelima i mrežama kao što su  DGVT, ACVT, grupa korisnika ECVET-a i EQAVET. Autor je i suautor niza članaka i publikacija objavljenih u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije.

Vesna Anđelić

Vesna Anđelić trenutno radi kao pomoćnica ravnatelja za razvoj strukovnog obrazovanja pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) nadležnoj za planiranje, razvijanje, organiziranje, provedbu, praćenje i unaprjeđivanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih na nacionalnoj razini.

Završila je diplomski studij elektrotehnike i računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija je nastavila stručno usavršavanje u području operacijskih sustava, računalnog umrežavanja i projekata Europske unije. Područje njezinog interesa je osiguravanje kvalitete u obrazovanju i primjena digitalnih rješenja. Područja njezine stručnosti i profesionalnog iskustva su politike u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, razvoj standarda zanimanja, kvalifikacije i kurikulumi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te europski alati i instrumenti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Svoje stručno znanje primjenjuje kod provedbe raznih europskih projekata i aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unaprjeđenju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Michael Gaebel

Michael Gaebel se priključio Europskom udruženju sveučilišta (EUA) 2006. godine, u kojem je prvotno bio nadležan za globalni dijalog i internacionalizaciju, a 2009. godine postao je voditeljem te potom direktorom Odjela za politike u visokom obrazovanju. Odjel je nadležan za pitanja u vezi učenja i poučavanja u visokom obrazovanju uključujući Bolonjski proces, cjeloživotno učenje, online učenje i MOOC-ove, internacionalizaciju i globalni dijalog. Više od 10 godina radio je na suradnji i razvoju u području visokog obrazovanja na Srednjem istoku, bivšem Sovjetskom Savezu i Aziji. Od 2002. do 2006. godine bio je jedan od europskih direktora Programa mreže sveučilišta (AUNP) Udruženja država jugoistočne Azije i Europske unije (ASEAN-EU) u Bangkoku.

Gohar Hovhannisyan

Gohar Hoyhannisyan potpredsjednica je Europske studentske unije (ESU). Pretežno se bavi kvalitetom visokog obrazovanja, s naglaskom na osiguravanje kvalitete, učenje i poučavanje te učinkovito sudjelovanje studenata u upravljanju visokim obrazovanjem. Ima široko iskustvo u zastupanju studenata koje je započela na lokalnoj razini u Upravnom odboru armenijskog Državnog ekonomskog sveučilišta te nastavila na nacionalnoj i europskoj razini. Na nacionalnoj razini, bila je nadležna za uspostavu nacionalnog tijela za osiguravanje kvalitete koje su činili studenti i stručnjaci, a trenutno radi na razvoju takvog tijela pri ESU. Članica je Izvršnog odbora EQAR-a te predstavlja ESU u Savjetodavnoj skupini za učenje i poučavanje Skupine za praćenje Bolonjskog procesa.

Terry Maguire

Dr. Terry Maguire irska je edukatorica i viša menadžerica aktivno posvećena temi na koji način poučavanje i učenje mogu izmijeniti živote pojedinaca. Nekoliko je godina radila u visokom obrazovanju u Škotskoj uvodeći fleksibilno i kombinirano učenje kao nove pristupe poučavanju i učenju, a 2006. godine imenovana je voditeljicom za cjeloživotno učenje na Tehnološkom institutu u Tallaghtu. Od 2013. godine zadužena je za razvoj Nacionalnog foruma za unaprjeđenje poučavanja i učenja u visokom obrazovanju, važnog segmenta irskog sustava visokog obrazovanja na nacionalnoj razini.

Ulf-Daniel Ehlers

Ulf-Daniel Ehlers je stručnjak za inovacije u učenju, osnivač mreže mindful-leaders.net i serijski poduzetnik. Od 2011. godine radi kao profesor upravljanja u obrazovanju i cjeloživotnog učenja na SveučilištuBaden-Württemberg Cooperative State Universityu Karlsruheu. Od 2011. do 2017. godine bio je na funkcijipotpredsjednika na istom sveučilištu, a područje njegove nadležnosti bila je kvaliteta i akademski poslovi. Radio je kao izvanredni profesor na Sveučilištu Duisburg-Essen(Njemačka), profesor učenja poduprijetog tehnologijom na Sveučilištu Augsburg (Njemačka) te izvanredni profesor Fakulteta za upravljanje i tehnologiju Sveučilišta Maryland (SAD).

Bio je glavni govornik i predavač u više od 45 zemalja. Autor je više od 10 knjiga i 150 znanstvenih članaka s više od 3000 akademskih citata. Radi kaostručni predavač, moderator i stručnjak za komunikaciju utemeljenu na načelu usredotočene svjesnosti. Završio je studij engleskog jezika, društvenih znanosti i obrazovnih znanosti na Sveučilištu Bielefeld, gdje je 2003. godine stekao počasni doktorat u području učenja poduprijetog tehnologijom. Stekao je habilitaciju na Sveučilištu Duisburg-Essen 2008. godine. Njegovi radovi na temu kvalitete u obrazovanju dobili su međunarodne nagrade.

Kevin Hawkins

Kevin Hawkins radi s mladima u Africi i Europi u različitim oblicima više od 30 godina – kao nastavnik, ravnatelj škole i socijalni radnik. Trenutno živi u Valenciji u Španjolskoj, a prethodno je živio u Češkoj gdje je 10 godina obnašao dužnost ravnatelja viših razreda osnovne škole (Middle School) Međunarodne škole u Pragu. Od 2008. godine podučava učenike, studente, nastavnike i roditelje na temu usredotočene svjesnosti (mindfulness). Suosnivač je MindWella 2012. godine  (mindwell-education.com) koji podupire odgojno-obrazovne zajednice diljem svijeta u razvoju dobrobiti kroz usredotočenu svjesnost i socijalno-emocionalno učenje.

Kevin je viši predavač u sklopu projekta “Usredotočena svjesnost u školama” (Mindfulness in Schools Project, Ujedinjeno Kraljevstvo) te voditelj programa CARE (“Njegovanje svjesnosti i otpornosti edukatora”) temeljenog na činjenicama. Također je radio kao predavač i mentor ravnateljima te je bio glavni konzultant Organizacije za stjecanje međunarodne diplome u području socijalno-emocionalnog učenja i usredotočene svjesnosti. Redovito predaje, piše te drži prezentacije na temu dobrobiti, vodstva, usredotočene svjesnosti te socijalno-emocionalnog učenja u obrazovanju. Njegovu prvu knjigu, “Nastavnik i škola koji su posvećeni usredotočenoj svjesnosti: poboljšanje dobrobiti u poučavanju i učenju” objavio je SAGE u srpnju 2017. Trenutno piše svoju drugu knjigu u suradnji s Amy Burke, također za izdavačku kuću SAGE/Corwinpočetkom 2021. godine.

Konferencija o učiteljima i nastavnicima budućnosti središnji je događaj hrvatskog predsjedanja u području obrazovanja i osposobljavanja, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije. Sudionici će biti ravnatelji uprava za sve razine obrazovanja država članica, članovi radnih skupina ET 2020, europske organizacije i savjetodavna tijela, učitelji i nastavnici.